Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Projektowo - Usługowe  
sp. z o.o.
STRONA GŁÓWNAO FIRMIEOFERTAPRACE PROJEKTOWEKONTAKTCERTYFIKATYPLIKI DO POBRANIA

Zespół blokującego zabezpieczenia upływowego i próby napięciowej
dla układów o napięciu 3,3kV i 6kV typu ZBZUiPN
Zespół blokującego zabezpieczenia upływowego i próby napięciowej typu ZBZUiPN przeznaczony jest do zastosowania w urządzeniach zasilających napięciem 3,3 lub 6kV maszyny przodkowe. Zabezpieczenie upływowe blokujące przeznaczone jest do kontroli rezystancji izolacji doziemnej w sieciach trójfazowych z izolowanym punktem zerowym przed podaniem napięcia na kontrolowany odpływ. Działanie ochronne zabezpieczenia jest oparte na zasadzie blokowania załączenia napięcia na uszkodzony odcinek sieci przy obniżeniu doziemnej rezystancji izolacji. Układ próby napięciowej pozwala na przeprowadzenie próby rezystancji izolacji odpływu wolno narastającym do wartoœci 5kV napięciem stałym.

Zespół blokującego zabezpieczenia upływowego i próby napięciowej typu ZBZUiPN jest przeznaczony do stosowania w przemiennoprądowych sieciach lub instalacjach elektrycznych nieuziemionych, w szczególnoœci sieciach lub instalacjach eksploatowanych w pomieszczeniach podziemi kopalń niemetalowych i metanowych. W strefie zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego zespół musi być instalowany w osłonie ognioszczelnej.
Pobierz kartę katalogową