Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Projektowo - Usługowe  
sp. z o.o.
STRONA GŁÓWNAO FIRMIEOFERTAPRACE PROJEKTOWEKONTAKTCERTYFIKATYPLIKI DO POBRANIA

Przekaźnik podnapięciowy typu RUM-2

 Przekaźnik typu RUM-2 jest przeznaczony do zapewnienia właściwych parametrów zasilania stycznika typu ROLLARC 400R stosowanego w nowych rozwiązaniach ognioszczelnych pól rozdzielczych odpływowych. Stanowi on modyfikację produkowanego wcześniej przez Spółkę ELMING przekaźnika typu RUm-1, w której przy nie zmienionym układzie elektrycznym, zachowanych parametrach i zasadzie działania, zastosowano nowy rodzaj zunifikowanej obudowy firmy PHENIX typu EG 90 ze złączami typu MVSTBW umożliwiającej zabudowę na szynie S 35. Rozwiązanie takie ułatwia montaż i wpływa na poprawę niezawodności.

Stycznik ROLLARC powinien mieć zapewnione zasilanie o zmianach napięcia w zakresie 0,85 do 1,1 napięcia znamionowego. W układzie ognioszczelnych pól rozdzielczych zasilanie jego napędu przewidziano z trzech przekładników napięciowych poprzez trójfazowy prostownik pełnookresowy. Przy tego rodzaju zasilaniu możliwe są znaczne wahania napięcia wynikające z wahań napięcia sieci 6 kV oraz z spadków napięcia powstających przy rozruchu napędu stycznika. W stanach awaryjnych, obniżenie napięcia zasilającego może nastąpić również na skutek przerwy w obwodzie zasilania prostownika trójfazowego.
Przekaźnik RUm-2 kontroluje wielkość napięcia zasilającego napęd stycznika przed i po jego
załączeniu.

Z uwagi na spadki napięcia na rezystancjach wewnętrznych przekładników napięciowych, napięcia przed i po załączeniu stycznika różnią się. Z tego powodu w przekaźniku RUm-2 zastosowano dwa progi działania przełączane stykiem pomocniczym stycznika.

Przekaźnik RUm-2 , jako przekaźnik podnapięciowy, uniemożliwia załączenie stycznika ROLLARC przy obniżonym napięciu, zapewniając mu pracę przy prawidłowych parametrach zasilania.