Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowo - Produkcyjne   
sp. z o.o.
STRONA GŁÓWNAO FIRMIEOFERTAPRACE PROJEKTOWEKONTAKTCERTYFIKATYPLIKI DO POBRANIA
Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe

PZUCB-24/42

Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe PZUCB-24/42 przeznaczone jest do kompleksowej ochrony ziemnozwarciowej nieuziemionych jednofazowych sieci bądź instalacji elektrycznych przemiennoprądowych o napięciu znamionowym 24V lub 42V i częstotliwości 50Hz.
Zabezpieczenie jest jednoparametrowym zabezpieczeniem podrezystancyjnym identyfikującym uszkodzenie izolacji doziemnej sieci poprzez pomiar wartości zastępczej rezystancji izolacji metodą stałoprądową.
W sieci wyłączonej spod napięcia roboczego spełnia wymagania zabezpieczenia blokującego, a po jego załączeniu, wymagania zabezpieczenia centralnego. Wyboru rodzaju pracy dokonuje układ elektroniczny.
Działanie ochronne zabezpieczenia jest oparte na zasadzie bezzwłocznego wyłączenia napięcia zasilania w przypadku wykrycia uszkodzenia izolacji w stanie napięciowym i blokowania możliwości jego włączenia, gdy uszkodzenie utrzymuje się po jego wyłączeniu.
 Zabezpieczenie reaguje na dowolny rodzaj uszkodzenia izolacji doziemnej, symetryczny lub niesymetryczny. Stan zadziałania jest sygnalizowany diodą LED i blokowany układem z nieulotną pamięcią.

Zabezpieczenie jest przeznaczone do stosowania w przemiennoprądowych sieciach lub instalacjach elektrycznych nieuziemionych, w szczególności sieciach lub instalacjach eksploatowanych w pomieszczeniach podziemi kopalń niemetalowych i metanowych. Przewidziane jest do instalowania w komorach aparaturowych górniczych urządzeń elektrycznych w wykonaniu normalnym lub przeciwwybuchowym - ognioszczelnym.


Pobierz kartę katalogową

Certyfikaty