Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Projektowo - Usługowe  
sp. z o.o.
STRONA GŁÓWNAO FIRMIEOFERTAPRACE PROJEKTOWEKONTAKTCERTYFIKATYPLIKI DO POBRANIA

Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe typu PZUCB-230 ..Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe PZUCB-230 przeznaczone jest do kompleksowej ochrony ziemnozwarciowej nieuziemionych trójfazowych (lub jednofazowych) sieci lub instalacji elektrycznych przemiennoprądowych o napięciu znamionowym 230V i częstotliwoœci 50Hz.
Zabezpieczenie jest zabezpieczeniem podrezystancyjnym identyfikującym uszkodzenie izolacji doziemnej sieci poprzez pomiar wartoœci zastępczej rezystancji izolacji metodą stałoprądową.
W sieci wyłączonej z pod napięcia roboczego spełnia wymagania zabezpieczenia blokującego, a po jego załączeniu, wymagania zabezpieczenia centralnego. Wyboru rodzaju pracy dokonuje układ elektroniczny.
Działanie ochronne zabezpieczenia jest oparte na zasadzie bezzwłocznego wyłączenia napięcia zasilania w przypadku wykrycia uszkodzenia izolacji w stanie napięciowym i blokowania możliwoœci jego włączenia, gdy uszkodzenie utrzymuje się po jego wyłączeniu.
Zabezpieczenie reaguje na dowolny rodzaj uszkodzenia izolacji doziemnej, symetryczny lub niesymetryczny. Wykonywane w dwóch wersjach; PZUCB-230 II z dwoma członami blokującymi i PZUCB-230 I z jednym członem blokującym.

Zabezpieczenie jest przeznaczone do stosowania w przemiennoprądowych sieciach lub instalacjach elektrycznych nieuziemionych, w szczególnoœci sieciach lub instalacjach eksploatowanych w pomieszczeniach podziemi kopalń niemetalowych i metanowych. Przewidziane jest do instalowania poza strefą zagrożoną wybuchem w obudowie ze stopniem ochrony minimum IP54, w strefie zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w osłonie ognioszczelnej.
Pobierz kartę katalogową

Certyfikaty