Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Projektowo - Usługowe  
sp. z o.o.
STRONA GŁÓWNAO FIRMIEOFERTAPRACE PROJEKTOWEKONTAKTCERTYFIKATYPLIKI DO POBRANIA
 

 

Przekaźnik sterowniczo-separujący obwody iskro i nieiskrobezpieczne
typu PSSI-1

Przekaźnik PSSI -1 jest nowszą wersją przekaźnika PSSI posiadającą certyfikat badania typu WE na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 94/9/WE (ATEX). 

Służy do separacji obwodów iskro- i nieiskrobezpiecznych, które są sterowane urządzeniami stykowymi.

Posiada dwa niezależnie działające człony. Pierwszy sterowany z obwodu iskrobezpiecznego posiada zestyki wykonawcze do łączenia obwodów nieiskrobezpiecznych. Drugi natomiast sterowany jest w obwodzie nieiskrobezpiecznym i posiada przekaźnik wykonawczy, którego zestyki przeznaczone są do pracy w obwodach iskrobezpiecznych. Obwód sterowania iskrobezpieczny zapewnia kontrolę przy zwarciu, przerwie i wzroście rezystancji ponad wartość 600W.

Przekaźnik PSSI może być wykorzystany do zdalnego sterowania elektrycznych urządzeń górniczych w układzie 2 lub 3 żyłowym łącznikiem zaopatrzonym w diodę prostowniczą, z możliwością zastosowania rezystora podtrzymującego 560W.

Przekaźnik przewidziany jest do instalowania w aparaturze elektrycznej budowy normalnej lub przeciwwybuchowej, przeznaczonej do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych metanowych i niemetanowych. (w komorach aparaturowych lub przyłączowych) .

Z uwagi na fakt, że certyfikat badania typu WE wydany został w oparciu o nie obowiązujące już normy zharmonizowane z Dyrektywą „ATEX”, produkowany jest jedynie jako części zamienne do istniejących urządzeń.


Pobierz kartę katalogową

Certyfikaty