Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Projektowo - Usługowe  
sp. z o.o.
STRONA GŁÓWNAO FIRMIEOFERTAPRACE PROJEKTOWEKONTAKTCERTYFIKATYPLIKI DO POBRANIA

Ognioszczelny Zespół Zasilania i Sterowania Ładowarki typu OZZSŁ
Ognioszczelny zespół zasilania i sterowania ładowarki typu OZZSŁ przeznaczony jest do zabudowy na konstrukcji maszyny. Umożliwia zasilanie i podł±czenie zewnętrznych podzespołów stanowi±cych jej wyposażenie elektryczne. Zespół stanowi± umieszczone w obudowie ognioszczelnej podzespoły oraz osprzęt umożliwiaj±cy ich zasilanie, prawidłowe zabezpieczenie i sterowanie.


Przewidywane wyposażenie maszyny mog± stanowić:

 • silnik napędu agregatu hydraulicznego o mocy do 55kW
 • silnik napędu wentylatora układu chłodzenia o mocy do 2,2 kW
 • jeden lub dwa reflektory w obudowie ognioszczelnej zasilane napięciem 42V ; 50 Hz
 • zasilacz iskrobezpieczny do zasilania sygnalizacji ostrzegawczej
 • sygnalizator ostrzegawczy
 • pulpit sterowniczy z wył±cznikiem awaryjnym
 • czujniki poziomu i temperatury oleju
 • czujnik naci±gu przewodu zasilaj±cego
 • jeden lub dwa czujniki cofania

Ognioszczelny zespół OZZSŁ przeznaczony jest do zasilania i sterowania ładowarki zasilanej z sieci z izolowanym punktem gwiazdowym o napięciu znamionowym 1000V lub 500V w następuj±cych warunkach środowiskowych:

 • pomieszczenia podziemnych zakładów górniczych, w których występuje zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
 • temperatura otoczenia 0 do 400 C (273 K do 313 K)
 • największa wilgotność względna 95% w temperaturze 350 C
 • wysokość zainstalowania maksymalnie +1000m nad poziomem morza
 • maksymalne odchylenie od pionu +/- 300

Nie jest dopuszczalna praca w atmosferze chemicznie agresywnej. Zaleca się zabezpieczenie przed wod± kapi±c±. Ognioszczelna aparaturę ł±czeniowa, poprzez któr± zasilana jest ładowarka powinna być wyposażona wymagany zestaw zabezpieczeń zwarciowych, przeci±żeniowych i upływowych. Aparatura ta powinna również umożliwiać zasilanie napięciem 42V ; 50Hz obwodów pomocniczych i reflektorów o mocy ok. 200VA.

Pobierz kartę katalogow±

Certyfikaty